Budbil – når du absolutt MÅ holde tiden

i tillegg til alle andre transportformer vi tilbyr, finnes budbilene. Men der våre andre ruter er nettopp det – faste, regulære transporter – er Express-biler/budbiler selvsagt ikke i ruter. En budbil er en bil som kunden bestiller når de har gods som må leveres omgående. Dette er hasteoppdrag som må gå så snart som mulig eller til gitte tidspunkt som må holdes. For eksempel hvis det skal leveres en elektromotor når det kommer inn en båt i Ålesund som ligger inne i 2 timer – da må kunden vite at vi leverer som avtalt og at akkurat den bilen ikke har andre oppdrag som roter dette til.

budbil-kasse-fra-siden

Budbiler handler mye om prioritet og knappe tidsrammer. Dette er også en del av vår hverdag, og vi tilbyr naturligvis budbiler over hele landet, hvis det er nødvendig.

 

Moss Transportforum holder – som navnet tilsier – til i Moss, nærmere bestemt i Vålerveien 157. Det betyr at vi ligger sentralt plassert for transport til hele Østlandsregionen, i tillegg til at det er kort vei til svenskegrensen. Vi rår over spesialbiler innenfor de fleste arbeidsområder der lastebiler, kassevogner og budbiler er involvert.

Kontakt sentralbordet:

Tlf.: 69 24 11 30
e-post: post@mtf.no


Ta kontakt