Andreas Berntsen
958 33 995

Bjørn Strømnes
934 06 800

Christina Kaspersen
934 06 907

Christine Søberg
417 59 410

Erik Skott Hansen
417 59 898

Geir Bøgle
934 06 911

Grete Olavessen
417 59 618

Cathrine Mørkestøl
934 06 906

Ivar Johansen


Kjersti Enger
934 06 914

Morten Johansen
417 59 295

Morten Nore
934 06 900

Roger Kaspersen
934 06 782

Ronny Vold
971 11 833

Sissel Ogden
417 59 411

Tone Øyane
934 06 916

TOM ERIK AASTORP mtf.no
Tom Erik Aastorp
417 59 413

THOR ARNE HVIDSTEN | Mtf.no
Thor Arne Hvidsten
417 59 057

Hakan Øcalan
934 06 912

Jan Erik Aasgaard
934 06 913