Lang erfaring i spedisjon og fortolling

Moss Transportforum har lang erfaring i internasjonal transport og spedisjon. Våre ansatte har god kunnskap om tollregelverket for import- og eksportregulering, og har i dag importansvar for store norske aktører i næringsmiddelrelatert import og eksport.

Spedisjons- og fortollingstjenester kan utføres hele døgnet, og vi tilbyr lossing og distribusjon ut over vanlig åpningstid – hvis dette er nødvendig. Moss Transportforum har godkjent tollager, og vi er i direkte link (Tvin & Tet) med norske tollmyndigheter. Som kunde hos oss har du mulighet til utsettelse med betaling av toll og innførselsmoms for varer som blir satt inn på vårt tollager.

fortolling

Et tungt toll- og avgiftsregelverk og tidkrevende prosesser mot Tollvesenet kan gjøre handel med utlandet krevende for den som ikke har spesialisert seg på slikt. Vi har spesialisert oss på fortolling, og har gode rutiner rettet mot et godt samarbeid med Tollvesenet.

Som importør, er du pålagt å melde fra til norske myndigheter om varer du tar med deg inn til landet. Opplysningene du oppgir i deklarasjonen er grunnlaget for utregning av toll og avgifter. Tollvesenet kontrollerer deklarasjonen gjennom en tollekspedisjon. Når tollekspedisjonen er fullført, og du har betalt toll og avgifter, fristiller Tollvesenet varene til din disposisjon.

Det finnes tre hovedområder for fortolling:

Ordinær innførsel: Innfortolling av varer med en verdi på NOK 350,- eller mer, inkl. frakt og forsikring
Midlertidig innførsel: Varer som importeres midlertidig til Norge for senere gjenutførsel
Gjeninnførsel: Varer som gjeninnføres til Norge etter midlertidig eksport etter for eksempel reparasjon i utlandet

Slik når du oss i spedisjon og fortolling

Kontakt: Erik Skott Hansen
Telefon: 417 59 898
Telefaks: 69 24 11 51
E-post: erik.hansen@mtf.no


Ta kontakt