Spedisjon og fortolling; vi tar dine utfordringer for deg

Moss Transportforum har lang erfaring i internasjonal transport og spedisjon. Våre ansatte har god kunnskap om tollregelverket for import- og eksportregulering, og har i dag importansvar for store norske aktører i næringsmiddelrelatert import og eksport.

Spedisjons- og fortollingstjenester kan utføres hele døgnet (etter avtale), og vi tilbyr lossing og distribusjon ut over vanlig åpningstid – hvis dette er nødvendig. Moss Transportforum har godkjent tollager, og vi er i direkte link (Tvin & Tet) med norske tollmyndigheter. Som kunde hos oss har du mulighet til utsettelse med betaling av toll og innførselsmoms for varer som blir satt inn på vårt tollager.

spedisjon

Et tungt toll- og avgiftsregelverk og tidkrevende prosesser mot Tollvesenet kan gjøre handel med utlandet krevende for den som ikke har spesialisert seg på slikt. Vi har spesialisert oss på fortolling, og har gode rutiner rettet mot et godt samarbeid med Tollvesenet.

Som importør, er du pålagt å melde fra til norske myndigheter om varer du tar med deg inn til landet. Opplysningene du oppgir i deklarasjonen er grunnlaget for utregning av toll og avgifter. Tollvesenet kontrollerer deklarasjonen gjennom en tollekspedisjon. Når tollekspedisjonen er fullført, og du har betalt toll og avgifter, fristiller Tollvesenet varene til din disposisjon.

Tre hovedområder for innfortolling:

Ordinær innførsel: Innfortolling av varer med en verdi på NOK 350,- eller mer, inkl. frakt og forsikring
Midlertidig innførsel: Varer som importeres midlertidig til Norge for senere gjenutførsel
Gjeninnførsel: Varer som gjeninnføres til Norge etter midlertidig eksport etter for eksempel reparasjon i utlandet
Restriksjonsbelagte varer: Matvarer, dyr, narkotika og fyrverkeri sier litt o  bredden på denne gruppen. Les mer om disse varene ved å klikke her.

Tre hovedområder for eksporttoll:

  • Høy vareverdi: Vareverdi over NOK 5000
  • Midlertidig eksport: Varer som eksporteres midlertidig fra Norge for senere gjeninnførsel
  • Gjeninnførsel til Norge: Varer som har vært midlertidig fortollet inn i Norge
    Restriksjonsbelagte varer, også under NOK 5000: Denne listen omfatter mange typer varer, og du kan lese mer om dem ved å klikke her.

 

Les også

 

Vi hjelper deg med fortolling

Fortolling av varer inn til Norge

Eksportfortolling til Norge

 

For spedisjon og fortolling:Erik Skott Hansen – 417 59 898
erik.hansen@mtf.no