Transportvilkår

Transportvilkår for transportoppdrag hos Moss Transportforum:
Alle oppdrag som Moss Transportforum utfører er regulert av LOV OM VEGFRAKTAVTALER.
I tillegg er de regulert av NSAB 2015 (Nordisk Speditørforbunds Alminnelige Bestemmelser). PDF-fil med avtaleinnhold: NSAB 2015
Les mer om vår egne transportvilkår, PDF-fil: BEFORDRINGSVEDTEKTER

TRANSPORTGUIDE

Moss Transportforum er dessuten tilsluttet TS-Forum Norge, som er en interesseorganisasjon for transportsentraler. Organisasjonen har som målsetting å styrke den faglige kompetansen i transportbedriftene.

Moss Transportforum holder – som navnet tilsier – til i Moss, nærmere bestemt i Vålerveien 157. Det betyr at vi ligger sentralt plassert for transport til hele Østlandsregionen, i tillegg til at det er kort vei til svenskegrensen. Vi rår over spesialbiler innenfor de fleste arbeidsområder der lastebiler, kassevogner og budbiler er involvert.

Har du spørsmål om transportvilkårene?


Ta kontakt