Lagring i moderne lagerhotell med god service!

Hvis du har behov for lagerplass for en kortere eller lengre periode, har Moss Transportforum gode tilbud. Vår terminal kan tilby de fleste former for lagring og mellomlagring. I tillegg utfører vi en rekke tjenester, som for eksempel pakking, ompakking og ekspedering av ordre.

terminal          terminal

Vi har trygge lagerplasser i en moderne søylefri terminal på 4.500 m2, og lagerplass i plasthaller på tilsammen 3.400 m2.
I tillegg er det mulighet for utendørs lagring på et 4.500 m2 stort område. Vi har lagerfasiliteter godkjent for matvarer, og egen avdeling for lagring av økologiske varer.
(Se Debio-tillatelsen her: DEBIO-sertifikat)

Kjemikalier og plantevernmidler kan du også lagre trygt hos oss, i en avdeling godkjent for slike produkter.

Terminalen har videoovervåkning og et alarmsystem som er FG-godkjent. I tillegg overvåkes våre bygninger av vektere fra et autorisert vaktselskap.

Eget tollager

Spedisjons- og fortollingstjenester kan utføres hele døgnet (NB: ut over arbeidstid kun etter avtale), og vi tilbyr lossing og distribusjon ut over vanlig åpningstid – hvis dette er nødvendig, også da kun etter avtale. Moss Transportforum har godkjent tollager, og vi er i direkte link (Tvin & Tet) med norske tollmyndigheter. Som kunde hos oss har du mulighet til utsettelse med betaling av toll og innførselsmoms for varer som blir satt inn på vårt tollager.

Terminal/Lager

ivar-johansen
Ivar Johansen, tlf.: 934 06 910
e-post: ivar.johansen@mtf.no


Christine Søberg, tlf.: 417 59 410
e-post: lagerbestilling@mtf.no

andreas-berntsen
Andreas Berntsen, tlf.: 958 33 995
e-post: lagerbestilling@mtf.no

magne-johannessen
Magne Johannesen, tlf.: 934 06 913
e-post: magne.johannesen@mtf.no

tone-oyane
Tone Øyane, tlf.: 934 06 916
e-post: lagerbestilling@mtf.no