Løft med kranbil

Løft er enklest hvis kranen kan sitte på bilen – da slipper du å kalle inn ekstra løfteremedier som mobilkraner o.l. i tillegg til lastebilen som frakter lasten frem dit den skal. Det finnes flere ulike kranbiltyper, og forskjellen ligger både i hvor mye de kan ta på planet og hvor langt og høyt de kan løfte hvor mye.

Dette virker kanskje litt absurd, la oss forklare:
Alle kraner, enten de er fastmonterte, bilmonterte eller kommer som kranbiler, må forholde seg til noe vi kaller tonnmeter. Det betyr at alle kraner har en begrensning i form av tonnmeter-belastning. En kran med 200 tonnmeter kan maksimalt løfte 10 tonn 20 meter – eller 20 tonn 10 meter. ved større oppdrag er det derfor en liten regnejobb som må gjøres; kanskje må man dele opp lasten i mindre deler for å få den helt opp og frem.

kranbil, løft med kranbil

 

Norges største kranbil har totalt 175 tonnmeter – og det er langt foran hva de fleste trenger for å løfte noen paller, et nytt kjøkken eller noen tømmerstokker til et nytt laft. Sjekk med oss før du bestiller frakt og løft; vi vet hvilke begrensninger som gjelder, hvilken bil som passer for ditt oppdrag og hvordan oppdraget løses på best mulig måte.

 

Har du spørsmål om kranbil?

gunnar-lundblad
Gunnar Lundblad, Tlf.: 934 06 906
E-post: gunnar.lundblad@mtf.no


Ta kontakt