Faste pristillegg

Her finner du oversikt over våre til enhver tid gjeldende pristillegg. Disse består av energitillegg, valutatillegg og vei- og baneavgift, samt infrastrukturtillegg.

Energitillegg

Basert på prisutvikling for diesel og strøm, beregnes det et variabelt energitillegg. Tillegget justeres hver måned/uke i henhold til løpende pris- og kostnadsutvikling.

Dette tillegget gjelder for produktkategoriene pakkerpallstykkgods og partifrakt,

Gjeldende energitillegg

Mai, 2023 – korrigert uke 19 – Generelt påslag – kan være andre avtaler 6,15 %

Vei- og baneavgift

Vei- og baneavgift gjelder for offentlige avgifter for å fase inn myndighetenes innføring av nye avgifter for bruk av jernbanen, samt bompengeavgifter for transport på vei.

Gjeldende vei- og baneavgift

Mars, 2023 Be om egen oversikt

 

Valutatillegg for grenseoverskridende trafikkKilde: Månedsgjennomsnitt av daglige kurser, www.norges-bank.no/Statistikk/Valutakurser/

For grenseoverskridende sendinger er det meste av kostnader relatert til svenske kroner (SEK) og euro (EUR). Vi har derfor et valutatillegg på våre priser. Valutatillegget endres i forhold til kursutviklingen mellom norske kroner (NOK) og SEK/EUR på månedlig basis. Valutatillegg beregnes på fraktkostnaden på alle grenseoverskridende produkter som faktureres i norske kroner.

Gjeldende valutatillegg for eksport Sverige

Mars, 2023 Etter avtale

 

Gjeldende valutatillegg for eksport resten av verden

Mars, 2023 Ette avtale