Transport av alle typer gods!

Transport av alle typer gods og på alle slags biler; Moss Transportforum disponerer 60 biler – fra små budbiler til trailere, og biler for spesialtransport. Vi løser alle typer transportoppdrag, og er kjent for å finne kostnadseffektive løsninger. Daglig kjører ca. 30 av våre biler faste ruter mellom Østfold, Vestfold, Buskerud, Oslo, Akershus og deler av Telemark. Enkelte ukedager kjører vi også ruter til Hedmark og Oppland.

Vi stiller høye krav til standarden på bilene som er tilknyttet terminalen, og vi har erfarne og serviceinnstilte sjåfører. Som kunde hos Moss Transportforum kan du føle deg trygg for at godset blir transportert skånsomt – og levert til avtalt tid. Dessuten har vi gode rutiner for transport av returgods. Dette bidrar til effektiv drift av selskapet, og dermed hyggelige priser for våre oppdragsgivere.

Alle oppdrag som Moss Transportforum utfører er regulert av LOV OM VEGFRAKTAVTALER og NSAB 2015 (Nordisk Speditørforbunds Alminnelige Bestemmelser).

Moss Transportforum er dessuten tilsluttet TS-Forum Norge, som er en interesseorganisasjon for transportsentraler. Organisasjonen har som målsetting å styrke den faglige kompetansen i transportbedriftene.

Ta kontakt